Αίτηση Προεγγραφής

Σχολικής Χρονιάς Σεπτέμβριου 2020 – Ιούνιο 2021

Οι ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ πραγματοποιούνται κάθε χρόνο το μήνα Μάιο, για την κατοχύρωση μιας θέσης στο σχολείο μας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τα τμήματά μας έχουν συγκεκριμένο αριθμό μαθητών και επειδή, το πρόγραμμα καταρτίζεται μέσα στο καλοκαίρι και οι ώρες των τμημάτων καθώς και τα τμήματα δημιουργούνται σύμφωνα με τις προεγγραφές και τις παρατηρήσεις σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο αυτό μέχρι την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2020 έτσι ώστε να υπάρχει, καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και εξυπηρέτηση στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση αλλαγής στην προεγγραφή, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο τηλέφωνο: (210) 24.84.463.

ΔΩΡΟ σχολική τσάντα με κάθε ΝΕΑ εγγραφή.
Τα μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη σε συνεργασία με τον αθλητικό Σύλλογο OYAMA Kyokushin Kan Karate.
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)