Γλώσσες

Greek – Αγγλικά

Γαλλικά – Κινεζικά – Ιαπωνικά

“Ειδική Μάθηση”

Οι βασικοί λόγοι που μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα είναι:

  • Καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες
  • Επικοινωνία με διαφορετικούς λαούς
  • Ταξίδια ή σπουδές στο εξωτερικό
  • Χρήση Διαδικτύου και των ξενόγλωσσων μέσων ενημέρωσης.