Αποδοχή Όρων Πληρωμής Διδάκτρων Vivawallet Quick PayRequest Personal Data – GDPR (General Data Protection Regulation)

Στοιχεία Εταιρείας και Επικοινωνίας


SAGE Learning Centre

Ευάγγελος Γιαννόπουλος

Α.Φ.Μ.: 049171881 - Δ.Ο.Υ.: Αγίων Αναργύρων

Γρ. Λαμπράκη 2, 133 41 Άνω Λιόσια Αττική – Ελλάδα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210) 24.84.463, (690) 76.85.962

Email: info@sage-lc.com

Αριθμός ΓΕΜΗ: 066805303000


Πληρωμή Διδάκτρων και Προστασία Καταναλωτή στο Πλαίσιο Διενέργειας Συναλλαγών από Απόσταση.

Η πραγματοποίηση πληρωμών μέσα από ιστοσελίδα της Vivawallet Quick Pay, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.
Δυνατότητα σύναψης έγκυρης πληρωμής μέσω της ιστοσελίδας Vivawallet Quick Pay , έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης).
Σε πληρωμές μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Διαδικασία πραγματοποίησης πληρωμής μέσω Vivawallet Quick Pay
Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πληρωμής.

Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πληρωμής και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Με τη χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας πληρωμής των διδάκτρων. Το https://sage-lc.com/ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτική/χρεωστικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών/χρεωστικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

Με την αποστολή της φόρμας πληρωμής, ο πελάτης λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της πληρωμής, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

Ασφάλεια

H Ιστοσελίδα https://sage-lc.com/ χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL της Vivawallet, για ασφαλείς online συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.