Αγγλικά

7 λόγοι να μάθετε Αγγλικά

Η Εκμάθηση της μιας ξένης γλώσσας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πολλές χώρες παιτούν την μάθηση μιας δεύτερης γλώσσα στην σχολική διδακτέα ύλη τους και τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν αγγλικά σε αρκετά νεαρή ηλικία.  Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε τον λόγο γιατί η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας είναι τόσο σημαντική. Παρακάτω σας παραθέτουμε επτά λόγους γιατί θα έπρεπε να μελετήσουν οι άνθρωποι τα αγγλικά.

 1.  Τα αγγλικά είναι η πιο συχνά ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο. Ένας στους πέντε ανθρώπους μιλούν ή τουλάχιστον καταλαβαίνουν αγγλικά!
 2.  Τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα του κόσμου, της αεροπορίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της διπλωματίας, και του τουρισμού. Γνωρίζοντας Αγγλικά αυξάνονται οι πιθανότητες   επιτυχίας σας στον εργασιακό χώρο, σε μια πολυεθνική εταιρία εντός της χώρας προέλευσής σας ή την εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.
 3.  Τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα 53 χωρών.
 4.  Τα αγγλικά ομιλούνται ως πρώτη γλώσσα από περίπου 400 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
 5.  Τα αγγλικά είναι η γλώσσα της βιομηχανίας και των μέσων ενημέρωσης. Όποιος ομιλεί αγγλικά, δεν χρειάζεται να βασίζεται σε μεταφράσεις και υπότιτλους και μπορεί να απολαύσει τα   αγαπημένα βιβλία, τραγούδια, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές χωρίς κανένα πρόβλημα.
 6.  Τα αγγλικά είναι επίσης η γλώσσα του Διαδικτύου. Πολλές ιστοσελίδες είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα – θα είστε σε θέση να τις κατανοήσετε και να λαμβάνετε μέρος σε φόρουμ και   συζητήσεις.
 7.  Τα αγγλικά βασίζονται σε ένα απλό αλφάβητο και η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται γρήγορα και με ευκολία σε σύγκριση με άλλες γλώσσες.
CAMBRIDGE-UNIVERSITY

Πιστοποίηση – Cambridge

Cambridge English: Young Learners

Γνωστές και ως Young Learners English (YLE),  οι συγκεκριμένες εξετάσεις αξιολογούν με ακρίβεια την επίδοση παιδιών 7–12 ετών στις δεξιότητες της κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το διασκεδαστικό τρόπο εκμάθησης. Τα παιδιά ενθαρρύνονται στην προσπάθειά τους για απόκτηση πιστοποίησης κερδίζοντας «ασπίδες» (shields) που καταγράφουν την πρόοδό τους.

 • Cambridge English: Starters
  Γνωστή και ως Young Learners English (YLE): Starters, είναι η πρώτη από τις τρεις εξετάσεις Cambridge English: Young Learners που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Starters αποτελεί το πρώτο βήμα στην εκπαιδευτική διαδρομή του παιδιού σας, εισάγοντάς το στο γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής, με μέθοδο που διασκεδάζει και κινητοποιεί.
 • Cambridge English: Movers
  Γνωστή και ως Young Learners English (YLE): Movers είναι η δεύτερη από τις τρεις εξετάσεις σχεδιασμένες ειδικά για μαθητές σχολείου μεταξύ 7 και 12 ετών. ΤοCambridge English: Movers δείχνει ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να κατακτά ένα πολύ βασικό επίπεδο.
 • Cambridge English: Flyers
  Γνωστή και ως Young Learners English (YLE): Flyers, είναι η πιο προχωρημένη από τις τρεις εξετάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές σχολείου μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Flyers δείχνει ότι ένα παιδί χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε βασικό επίπεδο.
Cambridge English: Key for Schools

Γνωστό και ως Key English Test (KET) for Schools, πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε βασικό επίπεδο.

Cambridge English: Preliminary for Schools

Γνωστό και ως Preliminary English Test (PET) for Schools, πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε μέσο επίπεδο.

Cambridge English: First for Schools

Γνωστό και ως First Certificate in English (FCE) for Schools πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής έχει αρχίσει να αποκτά δεξιότητες στην Αγγλική και είναι σε θέση να τη χρησιμοποιεί σε μέσο-ανώτερο επίπεδο για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Cambridge English: Advanced (CAE)

Γνωστό και ως Certificate in Advanced English (CAE), αποτελεί κορυφαία εξέταση στην Αγγλική για επαγγελματική και ακαδημαϊκή επιτυχία.

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE), αποτελεί εξέταση Cambridge ESOL σε ανώτατο επίπεδο. Απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν αποκτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική.

Εξετάσεις Cambridge English που οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις

International Legal English Certificate (ILEC)

Αυτό το υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό έχει δημιουργηθεί ειδικά για φοιτητές Νομικών Σχολών και δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα οι οποίοι πρέπει να είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι έχουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες ώστε να σπουδάσουν  Νομικά στην Αγγλική και να επιτύχουν σε περιβάλλον διεθνούς εμπορικού δικαίου αντίστοιχα.

International Certificate in Financial English (ICFE)

Αυτό το υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό έχει δημιουργηθεί ειδικά για σε σπουδαστές Λογιστικής ή Οικονομικών και επαγγελματίες στο χώρο των οικονομικών ή της λογιστικής οι οποίοι πρέπει να είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι έχουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες ώστε να σπουδάσουν Λογιστική ή Οικονομικά στην Αγγλική και να εργαστούν στον διεθνή οικονομικό χώρο αντίστοιχα.

TKT (Teaching Knowledge Test)

Αυτό το διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν αναπτύχθηκε για την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ομιλητές άλλων γλωσσών. Στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των καθηγητών και στην διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών τους εστιάζοντας στην ουσιαστική διδακτική γνώση που απαιτείται να έχουν οι καθηγητές που διδάσκουν αρχάριους, προχωρημένους, ή ενήλικες μαθητές, οπουδήποτε στον κόσμο.

 

c&g

Πιστοποίηση – City & Guilds

Τα προσόντα IESOL και ISESOL καλύπτουν 6 διαφορετικά επίπεδα, τα οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις προδιαγραφές των βαθμίδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα επίπεδα και οι αντίστοιχες τίτλοι είναι οι εξής:

Επίπεδα CEFR Τίτλος CEFR Τίτλος City & Guilds
C2 Mastery Mastery
C1 Effective Operational Proficiency Expert
B2 Vantage Communicator
B1 Threshold Achiever
A2 Waystage Access
A1 Breakthrough Preliminary

 

logo-umich@2x

Πιστοποίηση – University of Michigan

Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan

ECCE

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική.

ECPE

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί γλωσσικά, κειμενικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά στοιχεία της Αγγλικής.

Michigan English Test (MET) Logo

Το Michigan English Test (MET) αποτελεί επίσημη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδα Α2-Γ1, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική όπως χρησιμοποιείται σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα.

Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) Logo

Το Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) αποτελεί τυποποιημένη εξέταση μέσου (B1) προς ανώτερου (Γ1) επιπέδου για ενήλικες, μη-φυσικούς ομιλητές της Αγγλικής. Αναγνωρίζεται από χιλιάδες κολέγια, πανεπιστήμια και επαγγελματικούς οργανισμούς ως αποδεικτικό μέσου ανώτερου προς ανώτερου επιπέδου γνώσης της Αγγλικής για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Το MELAB αξιολογεί γλωσσικά, κειμενικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά στοιχεία της Αγγλικής. Οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου) που περιλαμβάνει αξιολογούνται μέσω συνδυαστικών εξεταστικών δοκιμασιών.

hau

Πιστοποίηση – Hellenic American University

Basic Communication Certificate in English (BCCE™)

Το πιστοποιητικό BCCE™ είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφήβους και ενήλικες που χρειάζονται να αποδείξουν ότι μπορούν να χειριστούν βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις και που δεν είναι ακόμα έτοιμοι για μεγαλύτερου επιπέδου εξετάσεις γλωσσομάθειας. Το BCCE™ αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Advanced Level Certificate in English (ALCE™)

Το πιστοποιητικό ALCE™ είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο. Οι εξετάσεις ALCE™ είναι κατάλληλες για υποψηφίους που χρειάζονται πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης ή για σπουδές σε αγγλόφωνο κολέγιο ή πανεπιστήμιο. Το ALCE™ αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Τhe English Teaching Competency Test (ETECT)

Το ETECT αποτελεί εξέταση που απευθύνεται σε αρχάριους και πεπειραμένους καθηγητές Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL). Στους επιτυχόντες απονέμεται πιστοποιητικό διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).