Ιαπωνικά

Μάθετε ΙΑΠΩΝΙΚΑ, εύκολα και γρήγορα!

Ολιγομελή τμήματα μέσω υπολογιστή κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 20:30 με 21:30.

Συνεχίζονται οι εγγραφές, καθημερινά, 17:00 με 21:00.

Η διδασκαλία της Ιαπωνικής Γλώσσας διαιρείται σε πέντε επίπεδα.
Κάθε επίπεδο αντιστοιχεί σε ένα εκπαιδευτικό έτος:


Ν5 – Elementary I

Απευθύνεται στους αρχάριους σπουδαστές, οι οποίοι μαθαίνουν να διαβάζουν χρησιμοποιώντας τα αλφάβητα, HIRAGANA και KATAKANA (συλλαβικές γραφές), ενώ σιγά-σιγά μυούνται στα περίφημα ιδεογράμματα, KANJI. Σε αυτό το επίπεδο απαιτείται η γνώση περίπου 800 λέξεων και 100 Kanji. Μαθαίνουν ακόμη να επικοινωνούν και να συνεννοούνται για θέματα της καθημερινότητας με την βοήθεια των καθηγητών τους μέσω ζωντανών συζητήσεων (situational conversations). Με την ολοκλήρωση του έτους, οι σπουδαστές λαμβάνουν μέρος στις πρώτες εξετάσεις γλωσσομάθειας, που αντιστοιχούν στο πρώτο επίπεδο, Japanese Language Proficiency Test Level 5, N5.


Ν4 – Elementary II

Απευθύνεται σε όσους έχουν τελειώσει το Ν5. Οι σπουδαστές προχωρούν στη γνώση 300 Kanji και 1500 λέξεων, ώστε να μπορούν να συνεννοούνται άνετα σε μια καθημερινή συζήτηση. Ετοιμάζονται για το τέταρτο δίπλωμα, Approximately Japanese Language Proficiency Test Level 4, Ν4.


Ν3 – Pre-Intermediate

Το τρίτο επίπεδο, είναι το καινούργιο επίπεδο που τοποθετείται σαν γέφυρα μεταξύ των παλιών επιπέδων 3 και 2. Οι σπουδαστές είναι ικανοί να σκέπτονται και να παράγουν λόγο. Είναι απαραίτητη η γνώση 650 Kanji και περίπου 4000 λέξεων. Έχουν προχωρήσει στη γραμματική, χειρίζονται θέματα κοινωνικού περιεχομένου, υγείας, περιβάλλοντος κτλ. και γνωρίζουν την Ιαπωνία μέσα από το οπτικοακουστικό υλικό του Κέντρου (interactive board, DVD, σύνδεση με internet κτλ.). Ετοιμάζονται για τις εξετάσεις του επιπέδου 3, Japanese Language Proficiency Test Level 3, N3.


Ν2 – Intermediate

Απευθύνεται σε όσους ετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Japanese Language Proficiency Test, Level 2, N2. Πρόκειται για ένα προχωρημένο επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο οι σπουδαστές χειρίζονται τη γλώσσα αρκετά καλά, γνωρίζουν περίπου 1000 Kanji και 6000 λέξεις, συμμετέχουν σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα, δίνουν την άποψή τους και χρησιμοποιούν σύνθετες εκφράσεις.


Ν1 – Advanced

Το τελευταίο επίπεδο, είναι πιο δύσκολο από το προηγούμενο 1ο επίπεδο (Ικκιού). Απευθύνεται σε προχωρημένους σπουδαστές, οι οποίοι χειρίζονται την γλώσσα πολύ καλά, γνωρίζουν τουλάχιστον 2000 Kanji και περίπου 10000 λέξεις, συμμετέχουν σε πιο σοβαρές συζητήσεις, για θέματα που απασχολούν την Ιαπωνία, δίνουν την άποψή τους, την τεκμηριώνουν και χρησιμοποιούν σύνθετες εκφράσεις. Προετοιμάζονται για το τελευταίο δίπλωμα το Japanese Language Proficiency Test, Level 1, Ν1

Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας, διοργανώνονται κάθε χρόνο από τον Ελληνοιαπωνικό Σύνδεσμο για λογαριασμό του Japan Foundation (http://www.jpf.go.jp/e/). Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες και είναι αναγνωρισμένες από το Ιαπωνικό Κράτος.