Κορεατικά

초급 A1-A2

Στο Α1 ο μαθητής μπορεί να κάνει απλές καθημερινές συζητήσεις, να χαιρετήσει, να παραγγείλει, να κάνει διάλογο σε μαγαζί κτλ. Φτιάχνει απλές προτάσεις και το λεξιλόγιο διακυμαίνεται γύρω στις 800 λέξεις. 

Στο Α2 ο μαθητής κατανοεί πλήρως τη διαφορά ανάμεσα στις ανεπίσημες και επίσημες καταστάσεις και έτσι χρησιμοποιεί σωστά τα 3 βασικά επίπεδα ευγένειας της κορεάτικης γλώσσας. Το λεξιλόγιο αυξάνεται και φτάνει στις 1.500-2000 λέξεις. 

중급 B1-B2

Στο Β1 ο μαθητής εκφράζεται στα κορεάτικα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Μπορεί να χρησιμοποιεί τις δημόσιες υπηρεσίες. Κατανοεί τη γραμματική διαφορά του γραπτού και προφορικού λόγου. 

Στο Β2 – κατανοεί γενικό περιεχόμενο των ειδήσεων και άρθρων. Μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα εργασία. Εκφράζει σωστά και ελεύθερα τις σκέψεις του σε γνωστά, κοινωνικά και αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ιδιωματικών εκφράσεων και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της κορεατικής κουλτούρας 

고급 Γ1- Γ2

 Στο Γ1  ο μαθητής κατέχει την ικανότητα γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στον επαγγελματικό τομέα (περίληψη, συλλογιστική, συζήτηση). Κατανοεί και εκφράζει τις απόψεις του για οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά προβλήματα. Γνωρίζει την σύνταξη κειμένου, αναφοράς, λογοτεχνικής εργασίας και συμμετοχής στη συζήτηση.

Στο Γ2 – ο μαθητής εκτελεί σωστά τα καθήκοντα εργασίας και διεξάγει έρευνα στην ειδικότητα του. Κατανοεί ακόμα και κάποιες άγνωστες πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα στον τομέα της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνιολογίας και του πολιτισμού Κάνει ελεύθερη χρήση των περισσότερων γλωσσικών λειτουργιών και σημασιολογικών μέσων έκφρασης.