Έιδική Μάθηση

Η δυσλεξία είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία, η οποία παρεμποδίζει την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης από παιδιά που έχουν όλες τις ικανότητες και δυνατότητες για τις εργασίες αυτές. Είναι δηλαδή παιδιά με κανονική ή ανώτερη νοημοσύνη, που ωστόσο δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τους ορθογραφικούς και γραμματικούς κανόνες αλλά και να διαβάσουν άνετα.

“Η δυσλεξία λοιπόν αφορά στο γραπτό λόγο και όχι στον προφορικό.”

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών SAGE Learning Centre είμαστε εδώ να βοηθήσουμε τους μαθητές και να προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη την γνώση για να πετύχουν τον στόχο τους!